Pooblaščenec za varstvo osebnih podatkov
Martina Fingušt Hecl
Vodja pravne službe
S.OLIVER SLO d.o.o.
Ul. Vita Kraigherja 10
2000 Maribor
e-mail: varstvopodatkov@si.soliver.com
telefon: 02 2343 175