Splošna pravila o izdaji in uporabi kartice ter dodatne informacije v zvezi z obdelavo osebnih podatkov
 • IZDAJA KARTICE:
  1. Kartico izda podjetje S.OLIVER SLO d.o.o., Stritarjeva ulica 7, Ljubljana. Kartica je veljavna v vseh trgovinah, ki so v lasti podjetja.
  2. Imetnik kartice je lahko vsaka oseba, ki je dopolnila 18 let starosti.
  3. Kartica ni prenosljiva.
  4. S podpisom formularja se imetnik kartice zaveže, da bo izpolnjeval splošne pogoje poslovanja.
  5. Imetnik kartice mora izdajatelju sporočiti spremembe osebnih podatkov na e-naslov: info@soliver.si, podatki pa se lahko spreminjajo tudi na spletni strani www.soliver.co.

 • OBRAČUNAVANJE BONUSA
  1. Ob predložitvi kartice s.Oliver se imetniku kartice pri vsakem nakupu promet prenese na račun imetnika kartice. Ob vsakem nakupu se prizna bonus, ki se prišteje k prejšnjemu. Nakupi se seštevajo v obdobju 12-ih mesecev. Rok, od katerega se šteje 12 mesecev, je mesec, v katerem je imetnik opravil prvi nakup. Časovno obdobje, ki je pomembno za določanje vrednosti bonusa, je obdobje enega leta. Nato se začnejo nakupi in bonus zbirati na novo, od začetka.
  2. Obračuni se izvajajo mesečno za obdobje preteklega meseca (primer: februarja se naredi obračun za obdobje od 1.1. do 31.1., itd.).
  3. Za nakupe v skupni vrednosti do 600 € pripada imetniku kartice 3 % bonus. Ko imetnik kartice znotraj svojega obračunskega leta preseže 600 € prometa, pridobi status VIP stranke in s tem 5 % bonus. Imetnik kartice po SMS-u, e- pošti, ali v tiskani obliki po pošti prejme bonus v obliki dobropisa (več o dobropisu v 3. točki). VIP status se podeli za obdobje 1 leta. V kolikor imetnik kartice v naslednjih 12-ih mesecih opravi nakupe v višini 600 € ali več, se VIP status podaljša za nadaljnjih 12 mesecev. V primeru, da imetnik v teh 12-ih mesecih ni opravil nakupov v višini 600 € ali več, se VIP status ukine in mu ponovno pripada 3 % bonus. Ob razveljavitvi kakršnegakoli nakupa (vrnitev, menjava, reklamacija, ipd.) se znesek na računu in bonus zmanjšata. V primeru, da je dobropis že izdan oz. porabljen, bo ta znesek sorazmerno odštet pri naslednjem obračunu.
  4. Do svojega s.Oliver računa lahko dostopate preko spletne strani www.soliver.co s pomočjo številke kartice in gesla.
  5. Za informacije o stanju na kartici je pristojen Center za pomoč strankam na e-naslovu: info@soliver.si. Ugovor na stanje na kartici ali na znesek na dobropisu mora stranka poslati najkasneje v roku enega meseca po prejetju informacije o stanju na kartici ali po prejetju dobropisa na e-naslov: info@soliver.si ali na naslov S.OLIVER SLO d.o.o., Center za pomoč strankam, Stritarjeva 7, 1000 Ljubljana. V ugovoru je potrebno pripisati številko kartice s.Oliver in zraven priložiti vse račune.

 • DOBROPIS
  1. Dobropis se lahko unovči le ob predložitvi kartice s.Oliver. Dobropisa ni možno unovčiti ob nakupu izdelkov, ki so v akciji ali znižani in ni združljiv z ostalimi popusti. Veljavnost dobropisa je 4 mesece od izdaje. Ob nakupu se lahko unovči največ tri dobropise. Dobropis se obračuna kot popust. Izplačilo v gotovini ni možno.
  2. Dobropisi se pošiljajo mesečno po SMS-u ali e-pošti ali preko aplikacij Viber, WhatsApp, Messenger ali v tiskani obliki po pošti. Imetnik kartice prejme dobropis v vrednosti bonusa na kartici, če je vrednost nakupov 200 € ali več oziroma pri VIP strankah 120 € ali več, kar pomeni, da je najnižja vrednost za izdajo dobropisa 6 €.
  3. V primeru, da je znesek dobropisa manjši od 6 €, dobropisa ne prejmete. V tem primeru se zneski nakupov avtomatsko prenesejo v naslednje obračunsko obdobje.
  4. Podjetje S.OLIVER SLO ne odgovarja za izgubljene dobropise. V primeru izgubljenega dobropisa se obrnite na Center za pomoč strankam na e-naslov: info@soliver.si ali na naslov S.OLIVER SLO, Center za pomoč strankam, Stritarjeva 7, 1000 Ljubljana.

 • OSTALA PRAVILA
  1. Imetnik kartice s.Oliver se lahko kadarkoli odjavi od prejemanja SMS sporočil ali sporočil preko aplikacij Viber, WhatsApp ali Messenger ali e-novic. S.Oliver bo imetniku v primeru odjave od prejemanja sporočil/novic od SMS/e-pošte ali od posameznih aplikacij prenehal pošiljati sporočila z akcijami, popusti, novimi kolekcijami in kuponi v roku 15 dni od odjave. V primeru, da je bilo obveščanje o prejemanju bonusa, postani VIP, ohrani VIP in ohrani točke pripravljeno pred odjavo, pa bo imetnik kartice s.Oliver kljub temu prejel še zadnje obvestilo o stanju na kartici.
  2. Izdajatelj kartice lahko spreminja pravila za izdajo in uporabo kartice, o spremembah je dolžan obvestiti vse imetnike, kadar gre za spremembe, ki so bistvene za obračunavanje nakupov.
  3. Imetnik kartice s podpisom sprejme pogoje članstva. To pogodbo lahko imetnik kartice prekliče kadarkoli.
  4. Vse oblike obveščanja so brezplačne. Podjetje S.OLIVER SLO si pridržuje pravico do odvzema kartice, če imetnik kartice z njo ne ravna v skladu s temi splošnimi pravili

  Na podlagi 6. člena (1. odstavek, točka a) Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) privolim, da se osebni podatki, podatki iz naslednje točke, podatki o analizah oziroma ocenah nakupovalnih usmeritev in podatki o razvrščanju kupcev po merilih (spol, rojstni datum, poštna številka, stroškovno mesto, osnovni ali VIP status, znamka, vrsta izdelkov), na podlagi katerih vam lahko nudimo individualizirane oziroma prilagojene informacije in izvajamo neposredno ciljno trženje, zbirajo v zbirki podatkov o imetnikih kartice S.Oliver in uporabljajo tudi za naslednje namene (imetnik se odloči s katerimi nameni obdelave osebnih podatkov se strinja) :

  • Soglašam, da mi pošiljate individualizirana obvestila o rojstnodnevnem popustu (pošiljanje se izvaja, če ste navedli številko mobilnega telefona in/ali e-pošte in če ste bili aktivni v zadnjih 14 mesecih).
  • Soglašam, da mi pošiljate individualizirane komercialne novice o posebnih ugodnostih, akcijah, popustih in novostih, kar vključuje zgoraj opisano analiziranje in ocenjevanje nakupovalnih usmeritev ter razvrščanje kupcev (pošiljanje se izvaja, če ste navedli številko mobilnega telefona in/ali e-pošte).
  • Na podlagi 13. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) sem obveščen/-a, da se vpisani osebni podatki, status članstva, številka kartice, podatki o nakupih (vrsta blaga, vrednost, datum, lokacija trgovine, morebitne razveljavitve nakupov) in dobropisih (pridobljeni, unovčeni, ne unovčeni in zapadli dobropisi, vrednost dobropisov, obračunsko obdobje, podatki o ugovorih) zbirajo v zbirki podatkov o imetnikih kartice S.Oliver in z namenom izvrševanja pogodbe o uporabi kartice S.Oliver uporabljajo:
  • za obračunavanje nakupov v skladu s splošnimi pravili o izdaji in uporabi kartice ter pošiljanje dobropisov (bonusov) in informacij v zvezi s tem (pošiljanje se izvaja prek SMS sporočil ali e- pošte ali preko aplikacij Viber, WhatsApp ali Messenger, če ste navedli številko mobilnega telefona in/ali naslov e-pošte, sicer pa z navadno pošto);
  • za pošiljanje individualiziranih obvestil v zvezi z ohranitvijo in pridobitvijo statusa oziroma točk (pošiljanje se izvaja prek SMS sporočil ali e-pošte ali aplikacij Viber, WhatsApp, Messenger, če ste navedli številko mobilnega telefona in/ali naslov e-pošte, VIP kartico pa se pošlje po navadni pošti);
  • za splošno upravljanje s kartico S.Oliver, zlasti za reševanje zahtevkov, obnovitev kartice, spremljanje spoštovanja splošnih pogojev in delovanje spletne strani soliver.co.

  DODATNE INFORMACIJE V ZVEZI Z OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV


  Skupna upravljalca vaših osebnih podatkov sta podjetje S. OLIVER SLO, trgovina in storitve, d.o.o., Stritarjeva 7, 1000 Ljubljana in s.Oliver Bernd Freier GmbH & Co. KGs.Oliver-Straße 1, 97228 Rottendorf, Nemčija.

  Vaši osebni podatki se ne posredujejo drugim osebam (zunanjim uporabnikom) razen pogodbenim obdelovalcem podatkov z omejenimi pooblastili po 28. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU), katerih seznam je dostopen na spletni strani www.soliver.co. Podatki se drugim zunanjim uporabnikom izjemoma posredujejo le, če imajo za to zakonsko podlago ali če boste za posredovanje podatkov podali posebno pisno privolitev. Vaši osebni podatki se ne iznašajo v druge države ali mednarodne organizacije razen v državo skupnega upravljalca. Na podlagi vaših osebnih podatkov se ne izvaja avtomatizirano odločanje o vaših pravicah in obveznostih.

  V skladu in pod pogoji iz členov 12, 15, 16, 17, 18, 20 in 21 Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU) imate pravico, da od upravljavca zahtevate dostop do osebnih podatkov, popravek ali izbris osebnih podatkov in omejitev obdelave, ter imate pravico do ugovora glede obdelave in pravico do prenosljivosti osebnih podatkov. Do vaših osebnih podatkov lahko s pomočjo številke kartice in gesla dostopate tudi preko spletne strani www.soliver.co, kjer lahko tudi spreminjate vaše osebne podatke.

  Osebni podatki, ki se obdelujejo zaradi izvrševanja pogodbe o lastništvo kartice S.Oliver so neizogibno povezani s pravicami in obveznostmi iz splošnih pogojev in je za njihovo obdelavo podlaga v 6. členu (1. odstavek, točka b) Splošne uredbe o varstvu podatkov (EU). Lastništvo kartice je smiselno le v primeru, če navedete vsaj ime, priimek in poštni naslov. Privolitev iz 1. točke se lahko kadarkoli prekliče v pisni obliki (po navadni ali e-pošti na naslov info@soliver.si), ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

  Vaši osebni podatki se v papirni in elektronski obliki hranijo do vašega preklica privolitve ali pogodbe, vendar ne več kot 5 let od vaše zadnje aktivnosti. Ta privolitev in zagotovitev osebnih podatkov ni obvezna (je prostovoljna). Če niste vključeni v sistem kartice S.Oliver, to ne vpliva na redne nakupe blaga. Če ne podate privolitve iz 1. točke, to ne vpliva na koriščenje siceršnjih ugodnosti kartice. S spodnjim podpisom tudi potrjujete, da ste seznanjeni s Splošnimi pravili u uporabi in izdaji kartice ter z dodatnimi informacijami v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.